11 mars-9 april: Guldkorn ur samlingarna
11-13 april: Äggjakt i Kulturgården
12 april: Målarverkstad för barn
14 april-14 maj: Vårt levande kulturarv – bevara och odla
19 april kl 18-20: Humle – det gröna guldet
29 april: Polarcenter, ny basutställning, del I.
3 maj kl 18-20: Köksväxter i 1800-talets frökataloger
10 maj kl 18-20: Perenner och lökväxter från förr är tillbaka
20 juni-23 juli: Gustaf Heurlin – en världsfotograf på Grännabesök
5 augusti-2 september: GANGA ROSLIN BLADH och YLVA WALKER
 
EnglishSwedishRussia