14 april-21 maj: Vårt levande kulturarv – bevara och odla
20 juni-23 juli: Gustaf Heurlin – en världsfotograf på Grännabesök
11 juli: Andréedagen
5 augusti-2 september: GANGA ROSLIN BLADH och YLVA WALKER
 
EnglishSwedishRussia