Nyheter


250 000 kr till omgestaltning av Polarcenter

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond har anslagit 250 000 kronor till omgestaltningen av Polarcenter. Tillsammans med Jönköpings läns landstings utvecklingsbidrag på 2×0,5 Mkr och 1 Mkr från Kulturnämnden Jönköpings kommun så har vi idag 2,7 Mkr. Vi är således en bit på väg mot en fullständig omdaning av Polarcenter.


Axel Stakes fotografier återfunna

Axel Stakes fotografier från Danskön 1896 och 1897 har återfunnits i vårt arkiv! Lite genant. Av en tillfällighet noterades i Gränna Tidning 1936 att de skänkts till dåvarande Andréemuseet av apotekare C G Roos af Hjelmsäter, som efter Stakes död i USA 1902 övertog kvarlåtenskapen.

Bilderna var ämnade för en minnesskrift över expeditionen 1907, som inte blev av och bilderna har ansetts försvunna.

Vi var okunniga om kopplingen Stake – Hjelmsäter och när vi vid något tillfälle har kikat på någon bild så har vi oturligt nog lyft en som redan var bekant för oss. Vi en närmare genomgång kan vi konstatera att 25-30 är nya eller bara kända för oss genom tryck i äldre magasin/bok.

Axel stake1Axel Stake


En raritet till Polarcenter

För någon månad sedan fick Grenna Museum – Polarcenter två fotoalbum av en privatperson med polarhistoriskt material. Vid närmare betraktande av det ena (det andra är bilder från A E Nordenskiölds Spetsbergsexpedition 1872-1873 och dennes försök att uppnå Nordpolen) konstaterades att det bara indirekt handlade om Nordenskiöld. Våra tankar gick åt ett brittiskt ursprung… Benjamin Leigh Smith?

Våra misstankar har bekräftats. ”I think you have a real treasure on your hands!” skriver Pete J Capelotti. Capelotti är en amerikansk polarhistoriker som nyligen publicerat en bok om engelsmannen, aristokraten och den lågmälde polarforskaren Benjamin Leigh Smith. Capelotti utbrast nyligen med stor förtjusning att bilderna verkligen tillhör Benjamin Leigh Smiths tredje expedition till Spetsbergen 1873, och fotografen är löjtnant Herbert C Chermside.

Pete J Capelotti menar att albumet är en polarhistorisk skatt med mycket ovanliga bilder! Han har aldrig tidigare sett så gamla bilder av t ex expeditionsfartygen Diana och Samson; inte ens släktarkivet efter expeditionsledaren Smith har dessa bilder. Det känns ju extra värdefullt och roligt att albumet är vad det är och de bägge albumen hänger också ihop. Benjamin Leigh Smith kom att undsätta Nordenskiöld med proviant i en kritisk situation när denne satt fast i isen vid norra Spetsbergen.

 
EnglishSwedishRussia