Personal & Styrelse

Stiftelsen Grenna Museums personal består idag av 6 fast anställda. Därutöver finns timanställd personal vid helger och under sommarmånaderna som anställs av stiftelsen i samarbete med Gränna turistbyrå. Du når oss på tel 036-10 38 90 eller på respektive direktnummer nedan.

Håkan Jorikson

Museichef
Telefon 0390-333 71
Mobil 070-852 04 13
Epost hakan.jorikson@grennamuseum.se

Mari Lundberg

Intendent
Telefon 0390-333 78
Epost mari.lundberg@grennamuseum.se

Linnéa Lundell

Butiks- och receptionsansvarig
Telefon 0390-333 73
Epost linnea.lundell@grennamuseum.se

Kjell Sigby

Tekniker
Mobil 070-812 41 59
Epost kjell.sigby@grennamuseum.se

Jari Telin

Vaktmästare
Telefon 0390-333 76
Mobil 070-979 85 22
Epost jari.telin@grennamuseum.se

burningredstudio-1

Lena Persson

Assistent
Epost lena.persson@grennamuseum.se

 


Styrelse

Avser mandatperioden 2015-2018. Ledamöter från Grenna Hembygdsförening markerade (gh).

Ordf. Peter Jutterström (m)

general@fairgate.se

Vice ordf. Lynn Carlsson (s)

lynn.carlsson@jonkoping.se

Maria Ekengard (c)

maria.ekengard@hotmail.com

Pernilla Lantz (s)

Solveig Schweiz (kd)

solveig@lillahotellet.nu

Bertil Kjellström (Grenna hembygdsf.)

bertil.kjellstrom@grennahembygd

Annika Dahlberg (Grenna hembygdsf.)

annika.dahlberg@grennahembygd.se

Marianne Jonason (Grenna hembygdsf.)

Ingrid Wetter Johansson (Grenna hembygdsf.)

ingrid.w.johansson@gmail.com

Sergei Muchin (adjungerad)

Länsmuseichef, Jönköpings läns museum
036-30 18 00

 
EnglishSwedishRussia