topBannerV3-04

 

Polarhistoria

Polarcenter är samlingsnamnet på vår utställningsverksamhet om expeditioner i Arktis och Antarktis.

Förutom utställningen om S A Andrées nordpolsexpedition och tillfälliga utställningar finns här en utställning om de största äventyren och upptäckterna i Arktis och Antarktis. Illustrativa kartmodeller av Arktis och Antarktis som visar expeditionsrutter och modeller av forskningsstationer finns att beskådas. Kartmodellerna ger de dig en uppfattning om geografiska avstånd och storheter i polarområdena. I utställningen berättas om flera svenska expeditioner till både Arktis och Antarktis, bland annat finns en miljö som berättar om den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949-52. Detta är sannolikt Sveriges största föremålssamling från denna expedition. Vi berättar också om den svensk-finsk-schweiziska expeditionen till Nordostlandet 1957-1958 (det internationella geofysikåret). Bilden ovan visar deras övervintringsstation vid Kinnvika, fotografi från 2014.
För barnen finns en egen pysselhörna där de även kan ta del av våra utställningar genom olika pyssel.

För närvarande har vi påbörjat produktionen av nya basutställningar för Polarcenter. Arbetet har påbörjats med entréplanet – steg I. Denna del öppnar lördag den 29 april 2017. Där kommer bl a berättelsen om Sveriges första expedition till Antarktis (1901-1903) att ges större uppmärksamhet.

Utställningen i nedre plan liksom Galleriet är opåverkat och håller öppet som vanligt.

Polarlänkar
Polar Museums Network
Polarforskningssekretariatet
International Polar Year 2007-2008
International Polar Heritage Committee
Polarportalen

Besöka museet

Öppettider (alla dagar)
1 jan – 31 maj
1 juni – 31 aug
1 sept – 31 dec
Midsommarafton 23 juni
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 18.00
kl. 10.00 – 16.00
kl. 10.00 – 15.00
Stängt 27-29 mars,
julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Entré t.o.m. 2017-04-28 (fr.o.m. 2017-04-29)
Fri entré till Franckska gården
Vuxen
Barn 7-15 år
Familj
Studerande
Pensionär
Vuxen i grupp (om minst 15 pers.)
Barn i grupp (om minst 15 pers.)
50 kr     (70 kr)
20 kr     (20 kr)
120 kr   (160 kr)
30 kr     (50 kr)
30 kr     (50 kr)
30 kr     (70 kr)
15 kr     (20 kr)
Skolor inom Jönköpings kommun, till och med åk 9, har fri entré.

Hitta hit

Brahegatan 38-40, Grenna Kulturgård, Gränna
Se karta

 

Visningar 

Boka vår populäraste visning om S A Andrées polarexpedition. Just nu är vi i ett förändringsarbete och från och med 29 april 2017 kommer våra visningar att förändras.

Till och med 28 april 2017 får gruppen slå sig ner och vi berättar den spännande historien med hjälp av Nils Strindbergs fotografier. Efter visningen får gruppen gå runt och titta på Vitöfynden på egen hand. Programmet kan bokas för 20 minuters eller 40 minuters visning. Priserna är 300 respektive 500 kronor. För en visning efter kl. 16.00 samt på helger tillkommer 400 kronor. Programmet kan bokas både för vuxen- och barngrupper. Beräknad tid för hela besöket ca 60 minuter.

Från och med 29 april 2017 får gruppen sitta ner och se vår nyproducerade dramatiserade introduktionsfilm på 10 minuter och efteråt finns möjlighet att ställa frågor och diskutera expeditionen med en av museets anställda i ca 10 minuter. Efter detta är ni redo att upptäcka museet på egen hand. Introduktionsfilm och frågestund ingår i entrépriset men, måste bokas i förväg. Vi har två visningslokaler som tar 30 personer var. Större grupper halveras eller bokas in efter varandra. Beräknad tid för hela besöket är ca 60 minuter.

Du kan också boka ett längre program på 40 minuter med introduktionsfilmen på 10 minuter samt programmet ”Min berättelse om Andréexpeditionen” som tar 30 minuter. Programmet genomförs av någon ur museets anställda och är en fördjupning i expeditionen utifrån olika teman. Det kan var expeditionens klädutrustning, kamerautrustning eller mer om expeditionens deltagare. Efter detta är ni redo att upptäcka museet på egen hand. Priserna är 400 kronor för skolklasser t o m åk 9 respektive 600 kronor för vuxengrupper plus entréavgift. Startas visningen efter kl 16.00 tillkommer kvällstillägg på 500 kronor. Vi kan ta max 30 personer på detta program. Större grupper halveras eller bokas in efter varandra. Beräknad tid för hela besöket är ca 80 minuter.

Vi har visningar för både grupper och privatpersoner. Läs mer om alla våra visningar.

Visningar & pedagogiska program

Vidareutveckling av Polarcenter

Den 15 nov anslog Region Jönköpings län 2 mnkr till utvecklingsprojekt Polarcenter. Det betyder att projektet nu är finansierat och vi kan realisera en fullständig omdaning av bägge våningsplanen med nya basutställningar. Tillsammans med tidigare anslag från bland annat Barbro Osher Pro Suecia Foundation, IK Foundation, Länsförsäkringar Jönköping, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Sparbanksstiftelsen Alfa, Jönköpings läns landstings utvecklingsbidrag, Kultur- och fritidsnämnden  Jönköpings kommun och Stockholms universitet så har vi påbörjat produktionen av nya basutställningar för Polarcenter. Vi är således på väg mot en fullständig omdaning av Polarcenter. Boverket har också anslagit medel för bland annat installation av hiss mellan våningsplanen.

Vi utgår från Monika Frelins vinnande förslag (i samarbete med Spree AB och Velourfilm) till helt ny gestaltning av två våningsplan för Polarcenter, totalt ca 1000 kvm. Det kan kort beskrivas som en resa från ett digitalt våningsplan till en öde ö i Arktis. Arbetet har påbörjats med entréplanet – steg I – som  öppnar lördag den 29 april. Utställningen i nedre plan liksom Galleriet är opåverkat och håller öppet som vanligt. Nedre plan stänger 7 september och steg II inleds: produktion av ny basutställning. En kort period, 7-22 september måste vi även hålla entréplanet stängt för en del installationsarbeten – Galleriet och Franckska gården påverkas inte. Våren 2018 ska allt vara klart!

Utvecklingsarbetet innebär nya sätt att exponera S A Andrées Polarexpedition och de många andra expeditioner från vilka vi har material, till exempel Otto Nordenskjölds sydpolsexpedition 1901-1903. Till det historiska ska också dagens forskning i polarvärlden knytas på ett bättre och tydligare sätt.

 

Syfte & Mål

Polarcenter i Gränna fyller en lucka bland dagens institutioner och museer. Vårt syfte är att samla och åskådliggöra upptäcktsresande och forskning i Arktis och Antarktis. Vi gör det genom utställningar och programverksamhet.

Läs mer

Polarområdena

De är utan tvekan de mest ogästvänliga platser du kan befinna dig på, Arktis och Antarktis. Vintertid kryper kylan ibland ned emot minus 90 grader, och det bistra klimatet gör att inga större växter finns för att ge skydd åt vinden.

Läs mer
 

Vår arkiv- och förmålssamling

Sedan öppnandet av Polarcenter 2002 har samlingarna vuxit för varje år. Vi har med stor tacksamhet mottagit både lån och gåvor från museer och privatpersoner. Några exempel från Arktis är en speldosa från fartyget Vegas nordostpassage under A E Nordenskiölds ledning 1878-1880 samt ett omfattande arkivmaterial kring uppförandet och driften av den svensk-finsk-schweiziska forskningsstationen på Nordostlandet, Svalbard, i samband med Geofysik-året 1957-1958 (tredje polaråret). Från Antarktis har vi bland annat släde, skidor och instrument från Otto Nordenskjölds Sydpolsexpedition 1901-1903 samt Owe Wilsons dagböcker från den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949-1952.

                    

Är det någon specifik bild/föremål du letar efter hjälper vi dig gärna att hitta denMaila oss på andree@grennamuseum.se

Vi jobbar på att lägga in alla våra bilder på Digitalt Museum, i framtiden kommer du hitta allt material där.

Vår fotosamling

Vår polarhistoriska fotosamling spänner i huvudsak från 1872 till 1966 (därtill modernt material från våra egna resor).  Det gäller till exempel Axel Enwalls bilder från A E Nordenskiölds Spetsbergsexpedition 1872-1873 och Lars E Anderssons omfattande diabildsamling från hans övervintring på Sydpolen 1965-1966. Något av en raritet är ett album med löjtnant Herbert C Chermsides bilder från engelsmannen Benjamin Leigh Smiths Spetsbergsexpedition 1873 och Sir Ernest Shackletons fotoalbum med ett stor antal expeditionsbilder, bland annat visande det sjunkande fartyget Endurance 1915. Det senare albumet är en privat deposition.

                    

Är det någon specifik bild/föremål du letar efter hjälper vi dig gärna att hitta den. Maila oss på andree@grennamuseum.se

Vi jobbar på att lägga in alla våra bilder på Digitalt Museum, i framtiden kommer du hitta allt material där.

 

Webbkameror från våra vänorter 

Se hur det ser ut på Nordpolen just nu.

Webbkamera från Nordpolen

 

 

Se hur det ser ut på Sydpolen just nu.

Webbkamera från Sydpolen

 

 

Isläget i Arktis

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Se hur isläget i Arktis är just nu. Uppdateras dagligen.

National Snow and Ice Data Center i Boulder, CO

 
EnglishSwedishRussia