Historiska kvinnor

Här presenterar vi kvinnor ur historien.

Jag (intendent Mari Lundberg) träffar ständigt på människor ur historien. Det kan vara genom ett gammalt foto eller som i det här fallet ett namn i en protokollbok för föreningen FKPR, det vill säga Föreningen för kvinnans politiska rösträtt som var verksam i Gränna mellan åren 1907-1916.

Ebba Ström vem är du? Kan jag hitta något foto på dig. Jag söker i vårt fotoarkiv, jag letar efter din dödsruna i tidningar, jag söker i kyrkoregister och på nätet. Det är lättare att hitta information och foton på din man, apotekaren som flyttar till Gränna med hustru och barn. Men så småningom växer bilden fram, Ebba Ström.

På ett fotografi står du stolt och rak i ryggen utrustad med handväska, paraply och världens största stråhatt. Det här är vad jag efter många timmars letande får veta om dig: Du är född i Karlskrona 1867 och gift med apotekaren Hilding Ström som är engagerad i Gränna stad och är Föreningen Stadsbergets förste ordförande när den bildas 1912. Ni har två barn. Du är engagerad i FKPR:s styrelse. Du kämpar för att kvinnor ska få rösträtt på samma villkor som männen. Du samlar in namn på namnlistor, spelar historiska kvinnor i tablåer, åker på möten i Stockholm och i Jönköping. Du ska få kämpa länge för din sak. Svenska kvinnor får inte rösträtt förrän 1921. År 1914 flyttar du och familjen från Gränna. Dina medsystrar är ledsna. Hur ditt liv förflöt sedan, ja det vet jag inte, men jag vet att du levde ända till 1946 och att du är begravd i Gränna. Idag är jag tacksam för din kamp och för det du åstadkom för att vi skulle få det bättre. På Grenna Museum kommer vi snart visa en utställning om FKPR och om er rösträttskamp.

På bilden ser du Ebba Ström. Foto av Calla Sundbeck, omkring 1910.

Ebba Ström

 
EnglishSwedishRussia