Schumacherbröd

År 1944 hittades en stor blecklåda på vinden till Schumachers bageri på Norrlandsgatan i Stockholm. Det konstaterades att det var en brödlåda för S A Andrées polarexpedition. Lådan öppnades och det okryddade spisbrödet avsmakades till full belåtenhet, varpå lådan löddes ihop igen och någon gång därefter skänktes till museet.

För en tid sedan drog vi slutsatsen att en omärkt och snarlik låda möjligen var denna ”brödlåda”. Den öppnades i höstas och i botten under pappersfyllning låg två förpackningar. Någon avsmakning kommer inte att göras.

 
EnglishSwedishRussia