23 juni–13 augusti: Malning i Rasmus kvarn
Sommarlovsaktivitet: Tovning
4-25 juli: Öppet vagnmagasin
6 juli–4 augusti: Smultronställen i Vätterbygden
Specialvisning: Döden, döden, döden
 
EnglishSwedishRussia