Fyra konstverk. Objekt, textil, foto och akvarell.
1 februari–22 mars: Fyra konstnärer från SVK – Södra Vätterbygdens konstnärer
Nio stycken 1700-talsklädda personer i antik miljö. De ger varandra kärleksfulla blickar.
17 mars: Förnuft eller känsla? Adel, kärlek och äktenskap.
Kvinnliga Rösträttsföreningen 1910. I bild syns 16 kvinnor.
8 mars: Kvinnohistoriskt café
 
EnglishSwedishRussia