17 november-28 februari: 19 nov 1918
 
EnglishSwedishRussia