17 november-24 mars: 19 nov 1918

En liten utställning om ångaren Per Brahes förlisning. Visas i Franckska gården.

Bilden visar Ester Bauers Ex Libris som återfanns i en bok vid fartygets bärgning 1922. Idag i Grenna Museums samling.

Categories: ,

gm.a1900.172
 
Fler aktiviteter
 
21 februari – 16 april: Textila uttryck
23-24 februari kl 14-16: Workshop i textila tekniker
4-25 juli: Öppet vagnmagasin
 
EnglishSwedishRussia