7 maj kl 13-16: Röttledagen

En natur- och kulturdag i Röttle: Rasmus kvarn är öppen, kulturvandring med museets personal kl 13.45 och 15.00 och Grenna Hembygdsförening bakar och serverar Rasmuslagg. Information om växt- och djurliv inom Östra Vätterbranternas biosfärområde, hantverksutställning och kaffeservering.

I samarbete med Grenna Hembygdsförening, Röttle byalag, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings kommun samt Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

 

Categories:

 
Fler aktiviteter
 
7 maj kl 13-16: Röttledagen
5 augusti-2 september: GANGA ROSLIN BLADH och YLVA WALKER
20 juni-23 juli: Gustaf Heurlin – en världsfotograf på Grännabesök
 
EnglishSwedishRussia