Beskrifning öfver Wista Härad uti Jönköpings län

 
EnglishSwedishRussia