”…en sten løftet fra mitt hjerte…” – En reise over Polhavet i Nansens og Frams geologiske fotefar

 
EnglishSwedishRussia