”Vår position är ej synnerligen god…”

 
EnglishSwedishRussia