All posts in Andréexpeditionen

Den 16 juni kommer ingenjören Axel Stakes dagböcker att auktioneras ut på Stockholms Auktionsverk. Dagböckerna skrevs 1896 och 1897 då Axel Stake var med Andréexpeditionen på Danskön, Spetsbergen. Dessa dagböcker skulle vi såklart oerhört gärna vilja ha här på Grenna Museum då de har så nära koppling till Andréexpeditionen. Läs mer

Peder Antonson från Finspång tittade in idag. Han tog vägen förbi Gränna för att skänka Andrées korrektur till rapporten för 1896 års expedition – den resan då man inte kom iväg. Det är två stycken rapporter med Andrées marginalanteckningar, strykningar och tillägg samt några lösblad. Ett mycket spännande material med fantastisk närvaro genom hans egna anteckningar. Vi är så tacksamma.
Stort tack Peder!

Idag fick Grenna Museum mer Andrée-material till sina samlingar. En privatperson skänkte ett flertal skrifter efter sin far, författade av S A Andrée. Det är särtryck från Kungl Vetenskapsakademiens handlingar; bland annat rapporter från deltagandet i Internationella polaråret på Spetsbergen 1882-1883 samt från samtliga flygningar med ballongen Svea. I förvärvet finns också hans skrift “Industrin och Kvinnofrågan. Uppfinningarnas och industrins betydelse för kvinnans likställighet med mannen” samt “Konsten att studera utställningar”.

Vi tackar!

År 1944 hittades en stor blecklåda på vinden till Schumachers bageri på Norrlandsgatan i Stockholm. Det konstaterades att det var en brödlåda för S A Andrées polarexpedition. Lådan öppnades och det okryddade spisbrödet avsmakades till full belåtenhet, varpå lådan löddes ihop igen och någon gång därefter skänktes till museet.

För en tid sedan drog vi slutsatsen att en omärkt låda möjligen kunde var denna ”brödlåda” . Vi öppnade lådan den 2/11 och i botten under pappersfyllning låg två förpackningar med Schumacherbröd.

Du kan lyssna hur det gick till här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6790066

Grenna Museum – Polarcenter blev för en tid sedan kontaktad av Lotta Lotass, författare och innehavare av stol nr 1 i Svenska Akademien, angående intresse av hennes polarbibliotek.
Vi har nu hämtat 15 flyttlådor som successivt töms på sitt innehåll; ett stort antal böcker, utländska tidningar från 1912-1913 om företrädesvis Robert Falcon Scotts, minnessaker om densamme och reklamkort/samlarkort från polarexpeditioner generellt. Det är uppskattningsvis 250-300 böcker varav somliga är riktiga rariteter.
Det är mycket som är nytt för oss, fina grejer. I vanlig ordning kommer dubbletter att dyka upp i vår butik och säljas som antikvariatsexemplar. Håll utkik.

Häromdagen erhöll Grenna Museum – Polarcenter ännu en gåva. En privatperson skänkte S A Andrées “Lärobok i Mnemoniken eller Minneskonsten”. Stort tack!

Boken har nu fått sin plats i familjen Andrées bokskåp med hans övriga böcker/skrifter i vår nya basutställning. Du är välkommen att titta in.

Välkommen till boksläpp av Kristina Bergqvists “Störst mustasch vinner”, på fredag den 29 april kl 11.00.
Störst mustasch vinner är en… mycket annorlunda grafisk berättelse om S A Andrées polarexpedition.

Kristina Bergqvist är konstnär bosatt i Värnamo. Hon arbetar med allt från fotografi till performance, idén bestämmer formen.

Nu låter vi analysera en nagel från Andrées polarexpedition i Trondheim, Norge. I Grenna Museums samlingar finns tre naglar från expeditionen. De återfanns i en tumvante – ett av fynden på Vitön 1930 – i samband med konservering 1979. Det är oklart vem de tillhört, men troligen är det S A Andrée.

Projektet avser analys av innehåll av upp till 36 grundämnen i en nagel. Resultatet anses värdefullt för vidare forskning kring dödsorsaken på Vitön 1897.

Projektet är initierat av läkaren och författaren Bea Uusma och kommer att genomföras av överläkare Olav Spigset och kemist Per Ole Gundersen vid Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital i Trondheim, som ställer sina tjänster till förfogande utan kostnad. Analysen genomförs på onsdag den 6 april, men tolkningen av resultatet kommer att dröja en tid och vi återkommer till det.

Det är inte första gången som naglarna genomgår undersökning. En analys gjordes 1997 på förslag av Marc Personne vid Giftinformationscentralen. Då påvisades onormalt höga halter av koppar och bly. Ett referensmaterial saknades dock för att dra några väsentliga slutsatser. Det ledde dock vidare till en mer omfattande analys vid Lunds Tekniska Högskola ett par år senare. Ett stort antal grundämnen kunde urskiljas utan att därmed dra någon slutsats. Nu aktuella analys vid St. Olavs Hospital anses besitta bättre metoder och man har dessutom ett referensmaterial vilket har stor betydelse.

Naglarna är vad som återstår av de för övrigt kremerade kropparna. Naglarna skulle ha gått samma väg om de inte gömt sig i en tumvante. Nu får de nytt liv och kan kanske berätta för oss, genom procentsatser och staplar av grundämnen, vad som hände de sista dagarna på Vitön 1897.

Projektet faller väl in i museet påbörjade omdaning av Polarcenter. Helt nya basutställningar ska produceras kring Andrées polarexpedition övrig expeditionshistoria samt nutida forskning i polarvärlden. Del ett av två öppnar våren 2017 – dagens basutställning står öppen och intakt till hösten 2017.

 

 
EnglishSwedishRussia