Archive for januari, 2015

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond har anslagit 250 000 kronor till omgestaltningen av Polarcenter. Tillsammans med Jönköpings läns landstings utvecklingsbidrag på 2×0,5 Mkr och 1 Mkr från Kulturnämnden Jönköpings kommun så har vi idag 2,7 Mkr. Vi är således en bit på väg mot en fullständig omdaning av Polarcenter.

Axel Stakes fotografier från Danskön 1896 och 1897 har återfunnits i vårt arkiv! Lite genant. Av en tillfällighet noterades i Gränna Tidning 1936 att de skänkts till dåvarande Andréemuseet av apotekare C G Roos af Hjelmsäter, som efter Stakes död i USA 1902 övertog kvarlåtenskapen.

Bilderna var ämnade för en minnesskrift över expeditionen 1907, som inte blev av och bilderna har ansetts försvunna.

Vi var okunniga om kopplingen Stake – Hjelmsäter och när vi vid något tillfälle har kikat på någon bild så har vi oturligt nog lyft en som redan var bekant för oss. Vi en närmare genomgång kan vi konstatera att 25-30 är nya eller bara kända för oss genom tryck i äldre magasin/bok.

Axel stake1Axel Stake

 
EnglishSwedishRussia