Archive for januari, 2016

Antalet museibesökare 2015 var 35 285, det vill säga drygt 5 000 fler än 2014. Med museibesökare avses då besökare till Polarcenter, Franckska gården samt Rasmus kvarn i Röttle by.

Antalet besökare i entréhall med utställningar i Galleriet, butik samt turistbyrån var 117 252. Det var en ökning med nära 5 000 jämfört med året dessförinnan.

 
EnglishSwedishRussia