Nyheter

Polar Museums Network!

Det internationella samverkansorganet Polar Museums Network håller sitt första möte på Frammuseet i Oslo den 21-23 oktober. Är du intresserad av polarhistoria, är det till och med något du vill förmedla till oss andra intresserade? Du är välkommen att delta vare sig du bara vill lyssna eller delta mer aktivt. Kika på www.polarmuseumsnetwork.org för mer information.


29 april: Störst mustasch vinner

Välkommen till boksläpp av Kristina Bergqvists “Störst mustasch vinner”, på fredag den 29 april kl 11.00.
Störst mustasch vinner är en… mycket annorlunda grafisk berättelse om S A Andrées polarexpedition.

Kristina Bergqvist är konstnär bosatt i Värnamo. Hon arbetar med allt från fotografi till performance, idén bestämmer formen.


S A Andrées nagel på tur…

Nu låter vi analysera en nagel från Andrées polarexpedition i Trondheim, Norge. I Grenna Museums samlingar finns tre naglar från expeditionen. De återfanns i en tumvante – ett av fynden på Vitön 1930 – i samband med konservering 1979. Det är oklart vem de tillhört, men troligen är det S A Andrée.

Projektet avser analys av innehåll av upp till 36 grundämnen i en nagel. Resultatet anses värdefullt för vidare forskning kring dödsorsaken på Vitön 1897.

Projektet är initierat av läkaren och författaren Bea Uusma och kommer att genomföras av överläkare Olav Spigset och kemist Per Ole Gundersen vid Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital i Trondheim, som ställer sina tjänster till förfogande utan kostnad. Analysen genomförs på onsdag den 6 april, men tolkningen av resultatet kommer att dröja en tid och vi återkommer till det.

Det är inte första gången som naglarna genomgår undersökning. En analys gjordes 1997 på förslag av Marc Personne vid Giftinformationscentralen. Då påvisades onormalt höga halter av koppar och bly. Ett referensmaterial saknades dock för att dra några väsentliga slutsatser. Det ledde dock vidare till en mer omfattande analys vid Lunds Tekniska Högskola ett par år senare. Ett stort antal grundämnen kunde urskiljas utan att därmed dra någon slutsats. Nu aktuella analys vid St. Olavs Hospital anses besitta bättre metoder och man har dessutom ett referensmaterial vilket har stor betydelse.

Naglarna är vad som återstår av de för övrigt kremerade kropparna. Naglarna skulle ha gått samma väg om de inte gömt sig i en tumvante. Nu får de nytt liv och kan kanske berätta för oss, genom procentsatser och staplar av grundämnen, vad som hände de sista dagarna på Vitön 1897.

Projektet faller väl in i museet påbörjade omdaning av Polarcenter. Helt nya basutställningar ska produceras kring Andrées polarexpedition övrig expeditionshistoria samt nutida forskning i polarvärlden. Del ett av två öppnar våren 2017 – dagens basutställning står öppen och intakt till hösten 2017.

 


En polardagbok från 1899-1900…

Polarcenters senaste tillskott till samlingarna är underlöjtnant F O Carlsons dagbok från en övervintring på Spetsbergen 1899-1900. Carlson deltog i den rysk-svenska gradmätningsexpeditionen och stannade kvar med vetenskapsmännen vid Sorgfjorden på Spetsbergen över vintern. Dagboken är ett värdefullt tillskott till våra polarhistoriska samlingar. Som kuriosa kan nämnas att Knut Fraenkels (Andrées polarexpedition) lillebror Hans var med på samma expedition.

Vi fick också häromdagen av en privatperson 13 glasplåtar från en svensk polarexpedition. Vi misstänker att de hänger ihop med ovanstående, alternativt den rekognoscering som görs året dessförinnan, 1898. Efterforskning pågår…

Stort tack!

 
EnglishSwedishRussia
0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butik