Syfte och mål

Polarcenter i Gränna fyller en lucka bland dagens institutioner och museer. När du går härifrån hoppas vi att du inte bara ska har lärt dig något om S A Andrées polarexpedition, utan också något om polarområdena och svensk polarhistoria.

Polarcenter

Vårt syfte är att samla och åskådliggöra upptäcktsresande och forskning i Arktis och Antarktis. Vi gör det genom utställningar och programverksamhet. Polarcenter är ett registrerat varumärke. Vi har nu gjort en omfattande förändring i våra lokaler och Polarcenter har fördubblat sin utställningsyta. Sedan drygt 60 år förvaltar Grenna Museum föremålen efter S A Andrées polarexpedition och det är med utgångspunkt från den samlingen som vi formulerat vårt mål: att presentera och gestalta svensk polarhistoria. Men Polarcenters uppgift är inte bara att berätta historien utan också att upplysa om vad som sker vid våra poler idag och hur framtiden för polarområdena ser ut. Detta sker genom allmänna polarföreläsningar och “Skolans polardagar”. Genom ett nära samarbete med både forskare och andra institutioner, inte minst Polarforskningssekretariatet, håller vi oss uppdaterade med de senaste rönen och upptäckterna.

Sedan grundläggandet av Polarcenter har både utställningen och samlingarna vuxit för varje år. Vi har med stor tacksamhet mottagit både lån och gåvor från museer och privatpersoner. Till exempel bildmaterialet från Geofysik-året 1957–1958 (tredje polaråret) av expeditionens fotograf Sveneric Molander samt ett omfattande arkivmaterial kring uppförandet och driften av samma forskningsstation på Nordostlandet, Svalbard. I Polarcenter finns även samlingar från Antarktis – som sig bör. Bland annat ett stort antal föremål från den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949–1952. Därigenom knyter vi ihop våra förnämliga föremålssamlingar som representerar såväl Arktis som Antarktis. Vi har också ett stort bildmaterial efter Lars E Andersson och hans övervintring på Sydpolen 1965-66, den förste svensk att genomföra en sådan övervintring.

Polarcenter är en verksamhet inom Stiftelsen Grenna Museum. Med syfte att vidga perspektivet och skapa samarbete med motsvarande institutioner globalt har museet tagit initiativ till bildandet av nätverket Polar Museums Network.

 
EnglishSwedishRussia
0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butik