Visningar för barn och ungdom

Här hittar du som pedagog/ledare för gruppen viktig information inför besöket.

Skolor inom Jönköpings kommun till och med åk 9 har fri entréavgift, men kostnad för bokning av film och guide tillkommer.

Om ni önskar att besöka museet utanför ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 400 kr.

Observera att bokning av filmsal och guide måste göras i förväg.

Arbetsblad och pyssel för skolklasser

Det finns arbetsblad som du kan ladda ner med förslag på frågor som klassen kan arbeta med när de besöker polarutställningen eller deltar i visningen Kvarnars tid i Röttle by.

Arbetsblad till polarutställningen årskurs 7-9

Arbetsblad till polarutställningen årskurs 4-6

Arbetsblad polarutställningen årskurs 1-3

Arbetsmaterial till Kvarnarnas tid i Röttle by.

Film och frågestund – 25-minutersprogram

Gruppen tas emot av en guide som ger en introduktion till museibesöket. Efter filmvisningen om Andréexpeditionen på 15 minuter kommer guiden tillbaka och svarar på frågor. Därefter har vi ett arbetsmaterial som skolgrupper kan arbeta med i utställningen på egen hand.

Pris: 200 kr + entréavgift.

Rekommenderad tid för hela besöket: ca 60 minuter.

Antal: Vi har två visningslokaler som tar ca 30 respektive 40 personer. En större grupp kan delas upp på båda filmsalarna. I sådana fall måste båda salarna bokas.

Film och guldkorn – 40-minutersprogram

Under perioden 1 september–30 april erbjuder vi ett program med filmvisning samt några nedslag i utställningen tillsammans med en av museet guider för skolgrupper på max 20 personer. Större grupper än 20 personer får boka två tider efter varandra.

Gruppen tas emot av en guide som ger en introduktion till museibesöket. Efter filmvisningen om Andréexpeditionen på 15 minuter tar guiden med gruppen ut i utställningen och berättar mer om expeditionen. Därefter har vi ett arbetsmaterial som skolgrupper kan arbeta med i utställningen på egen hand.

Pris: 400 kr + entréavgift.

Rekommenderad tid för hela besöket: ca 90 minuter.

Antal: max 20 personer.

 
EnglishSwedishRussia