Föreläsningar

Otto Nordenskjölds Sydpolarexpedition 1901–1903

För många är säkert Scotts och Shackletons expeditioner bekant. Färre känner till Otto Nordenskjöld och Sveriges första expedition till Antarktis – före de båda britterna. Vi ger en berättelse om en minst lika dramatisk expedition, därtill vetenskapligt framgångsrik, som återges med bilder och dagboksutdrag från deltagarna.
Cirka 45 min.

Lokalhistoria

En berättelse i ord och bilder om traktens historia med hällkistor, ryska krigsfångar, amerikanska bombflygare och sockerbagare.
Cirka 45 min.

Föreläsningarna ges i PolarQuest-salen med plats för 66 personer.

Pris: 1000 kr/föreläsning exklusive eventuell entré till museet.

 
EnglishSwedishRussia