Röttle by – barn/ungdom

Visning av Rasmus kvarn

Rasmus kvarn byggdes på 1600-talet som borrbruk för greve Per Brahe d y. Omkring 1700 gjordes den om till kvarn för att mala säd till mjöl och det är så den fungerar idag. Boka en visning av Rasmus kvarn och upplev vattnets kraft, kvarnens mekanik och känn rörelsen i kvarnen när säden mals till mjöl. Kombinera gärna visningen med fika på kvarnvinden – max 18 personer.

Visningsperiod: maj-september
Tid: 30 minuter
Antal: max 60 personer
Pris: 300 kr (vardag, start senast kl 16.00) eller 800 kr övrig tid.

Kulturvandring i Röttle by

I den gamla industribyn Röttle söder om Gränna kan du boka en kulturhistorisk vandring med besök i Rasmus kvarn. Kvarnen har anor från 1600-talet och är fortfarande i drift. Vandringen går på en kuperad stig, ca 1,2km, så tänk på att ha bekväma skor och kläder efter väder. Kombinera gärna med en fika på kvarnvinden – max 18 personer.

Vandringsperiod: maj-september
Tid: 1½ timme
Antal: max 60 personer
Pris: 1000 kr (vardag, start senast kl 16.00) eller 1400 kr övrig tid

Kvarnarnas tid i Röttle by – Röttle ur ett hållbarhetsperspektiv.

I den här visningen riktad mot skolan görs nedslag i Röttle bys historia med syfte att levandegöra de tre benen i hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet. Tillsammans med guiden besöker eleverna vattenfallet och mjölnaren i Rasmus kvarn för att lära sig om bland annat vattenkraft som energikälla, den industriella revolutionen och klass och kön.

Visningens tema anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper. I visningen lägger vi stort fokus på skillnader och likheter mellan nutid och dåtid, men vill också uppmuntra eleverna att skapa egna teorier om framtiden – för samhället i stort och för sig själva som individer.

Det är bra om ni avsätter tid efter visningen för självständigt arbete med de årskursanpassade arbetsbladen. Ni väljer själva om frågorna används som grund i klassgenomgång, för grupparbete eller självständigt arbete. Arbetsblad samt mer information inför besöket finner ni här.

Visningen sker utomhus och innehåller praktiska moment. Oömma kläder efter väder är nödvändigt.

Visningsperiod: maj-september
Tid: 1 tim + eventuellt arbete med arbetsblad
Antal: max 30 personer
Pris: 600 kr

 
EnglishSwedishRussia