Panik i Riala

Norrtelje Tidning, 16 augusti 1893

Till Norrt. T. meddelas: I torsdags i förra veckan på e. m. blef en stor uppståndelse i åtskilliga byar i Riala. Gubbar, gummor och barn sprungo om hvarandra, pekande mot höjden, der de, som de tyckte, sågo ett vidunder af värsta slag. Ur vidundrets öfversta topp sade de sig se eldslågor och häpnade häröfver, undrande och spöjande hvad Gud nu sändt ut för ondt, och till och med en kronans man uttryckte sig med orden: ”Detta måtte vara ett Guds underverk förstås.” Största delen af befolkningen to dock saken lugnt, ty de antogo att det endast var en luftballong, hvilket sedermera också bekräftades, då man erforo att ingeniör Andrée från Stockholm stigit ned med sin luftballong i närheten af Addarsnäs.

 
EnglishSwedishRussia