19 maj: Kvinnokartan Gränna

”Att sätta kvinnor på kartan” är ett projekt vars syfte är att lyfta kvinnor i historien som har bott och verkat i Gränna med omnejd. Resultatet av projektet har blivit en kvinnokarta, som tagits fram av medlemmarna i en skrivarcirkel i Gränna.

Kvinnokartan Gränna finns både i fysisk form och i digital form. Den fysiska kartan kommer att finnas att hämta ut på Grenna Museum från och med den 19 maj. Den digitala kartan kommer att finnas i appen Grevskapet. I appen är det möjligt att både läsa och lyssna på varje berättelse.

”Att sätta kvinnor på kartan” är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Grenna Museum. Projektet har delfinansierats av Riksantikvarieämbetet.

Categories: , , ,

 
Fler aktiviteter
 
Stålfarfar cyklar genom Gränna
Franckska gården: 50-talet i Gränna
12 juni–31 december: 100 år av kvinnlig rösträtt
Torsdagar i juli: Öppet vagnmagasin
 
EnglishSwedishRussia