Att sätta kvinnor på kartan

Ett pågående samarbete mellan Grenna Museum och Studieförbundet Vuxenskolan i Gränna.

Studieförbundet Vuxenskolan i Gränna har i samarbete med Grenna Museum arbetat med att synliggöra kvinnor i historien under ett par års tid. Under arbetet har det erbjudits föreläsningar, en Wikipedia-kurs (i samarbete med Jönköpings läns museum) och en skrivarstuga. Skrivarstugan resulterade i utställningen “Den andra halvan av historien” som visades i Galleriet på Grenna Museum.

Skrivarstugan har nu tagit ett nytt steg mot ett nytt kvinnohistoriskt projekt; Att sätta kvinnor på kartan och berätta kvinnors historia, eftersom det fortfarande behövs. Vi kommer nu att leta efter kvinnor och göra en kartläggning som ska resultera i en fysiska karta. Kartan kommer finnas tillgänglig i Grevskapsappen och ska göra det möjligt att följa kvinnornas spår.

 

Projektet delfinansieras av Riksantikvarieämbetet.

Kvinnokarta_Grenna Museum
 
Fler aktiviteter
 
Utställningar i Franckska gården
12 juni–31 december: 100 år av kvinnlig rösträtt
3 juli–29 augusti: “Kust och hav – fåglar vid vatten”, akvareller av Morgan Johansson
 
EnglishSwedishRussia