Hjalmar Johansen (1867–1913) deltok på Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram 1893–96, og var Nansens eneste ledsager på vandringen ,ot Nordpolen. Denna boka er hans egen beretning om sledeturen med Nansen fra Fram till berømte 86° 14´nordlig bredde, det var der måtte snu, og overvintringen i steinhyttapå Frans Josef Land.

Johansen, Nansen.

Inb. 290 s. Språk: norska.

I 1888 foretok Fridtjof Nansen en skiferd over innlandsisen på Grønland til vestkysten i løpet av 42 dager. I denne bok beretter han selv, ikke bare om turen over Grønland, men også om forberedelser, utrustning, skiløpningens og skienes historie, inuiternes levevis, ekspedisjonens vitenskaplige utbytte og Grølands geologi, topografi och meteorologi.

Nansen, Fridtjof

Inb. 534 s. Språk: norska

Blandt Nordpolens naboer er Astrups eneste utgivelse. Eivind Astrup ble ikke mer enn 24 år gammel. I 1895 la han ut på en skitur fra Hjerkinn og kom aldri tilbake.

Astrup, Eivind

Inb. 224s. Språk: norska.

Eivind Astrups liv var eventyrlig, men så altfor kort (1871–1895). I tre år var han en internasjonal polarhelt på høyde med den samtidige Fridtjof Nansen, og de to kunne sammenlignes på mange områder. Begge var flotte, karismatiske menn som frontet den gryende intressen for skisport i Norge. Begge utførte banebrytende skiekspedisjoner på Grønland, og begge levde sig inn i inuittenses kultur og levesett.

I denne spennende biografien dokumenterer Tom Bloch-Nakkerud Eivind Astrups fascinerende liv og dramatiske død – begge deler på grunnlag av dyptgående forskning og nyoppdagede kilder.

Bloch–Nakkerud, Tom.

Inb. 248 s. Språk: norska.

Boken består av essäer som berättar om hur de första folken vandrade in över de öde tundrorna längst i norr, om vikingarna som på 900–talet bosatte sig på Grönland, om förhållandena för säljägare och kolgruvearbetare och hur upptäcktsresenärer och vetenskapliga expeditioner kartlagt området.

Nordin, Torgny

Inb. 240 s.

Kronprins Fredrik, kronprinsessan Victoria och kronprins Haakon.

Följ med tre engagerade tronföljare på en oförglömlig resa i Polarhavet, till Svalbard och Grönland. Genom egna texter förmedlar de sina upplevelser och sitt engagemang för dessa områden.

Inb. 127 s.

Svenska fysikaliska – meteorologiska expeditionen till Spetsbergen juli 1882 – september 1883.

Salomon August Andrée deltog 1882– 1883 i den svenska expeditionen till Spetsbergen med anledning av det första internationella polaråret. Under vistelsen skrev han dagbok som här ges ut in extenso för första gången.

101 sidor. Häftad. Stiftelsen Grenna Museum skriftserie nr 7.

Mamseller, bodbetjänter, drängar, pigor, majorer och en och annan stiftsfröken. Ja, du möter mer än 700 Grännabor i denna bok om hus och folk i Gränna. Boken presenterar 18 tomters historia, dess byggnader och många av de människor som en gång var dess hyresgäster och ägare.

 
EnglishSwedishRussia