5 juni–30 augusti: Provflygningarna
12 juni–31 december: 100 år av kvinnlig rösträtt
Stålfarfar cyklar genom Gränna
Franckska gården: 50-talet i Gränna
3 juli–29 augusti: “Kust och hav – fåglar vid vatten”, akvareller av Morgan Johansson
4 sept–3 okt: Bernt Johansson “Omodern konst”
11 juli: Föreläsning om Andrées provflygningar
9 okt–28 nov: Yvonne Quirk, keramik
4 dec–9 jan: Skapandet som hobby – en målericirkel ställer ut
27 juni–10 augusti: Malning i Rasmus kvarn
Torsdagar i juli: Öppet vagnmagasin
 
EnglishSwedishRussia