Läs mer Grännabergets friluftsmuseum

grannaberget

1. Trappan

Upp till Grännaberget börjar vid södra parken.

2. Bronsbyst

Greve Erik Dahlberg, skulpterad av Jonas Fröding. Granitsockel med huggen text: “Erik Dahlberg Landshövding i Jönköpings Län 1687-1693 utverkade hos K. Maj:t stadsprivilegier åt Gränna 1693. Gåva till Gränna stad vid dess 300-årsjubileum den 24.1.1952 – Grenna Hembygdsförening”.

3. Redskapsmuseum

Barack byggd år 1938 och som inrymmer bl.a. vagnar från Gränna vagnfabrik, brandredskap från Gränna gamla brandkår samt jordbruksredskap.

4. Soldattorp

Soldattorpet

Från Gränna socken, No 101 Bohults rote, Wista Kompani, Nyheter Jönköpings Regemente. Dess äldsta del från indelningsverkets förstatid, 1680-talet. Torpet har förstuga, ett rum med öppen spis, och kök med murad bakugn i köksspisen. Hitflyttad år 1962. På norra gaveln finns en kopia av soldattavlan med målad text: “No 12. Kongl.Jönköpingsregemente, Wista Companie, No 101”.

5. Milstenen ½MjL.

Stod vid landsvägen norrtull, Gränna stad, troligen från 1600-talets senare del. Denna typ av milsten i kalksten är vanlig inom Vista Härad.

6. Marknadsbodar (tre stycken ihopbyggda)

Från Gränna torg. De användes vid vår- och höstmarknader och uthyrdes av staden. Flyttades till berget år 1920.

7. Visthusbod

Knuttimrad, byggd på underlag av liggande timmer. Hitflyttad från torpet Tallen under Västanå 1916, troligen 1600-tal.

8. Röttlegården

Röttlegården är det gamla pappersmästarebostället som låg invid Röttle Pappersbruk i Röttle by. Gården, som består av huvudbyggnad, loftbod och ett mindre uthus, uppfördes kring 1650 och flyttades till Grännaberget år 1919. Gården var pappersmästareboställe vid det av Per Brahe d.y. anlagda pappersbruket (1646-1879). I rummet finns väggmålningar på papper, troligen från 1700-talets senare del, samt en öppen spis. Stugan är möblerad som boendemiljö. I lilla rummet är en skomakarverkstad uppställd. Loftbod med gavelsvalgång, även denna knuttimrad från 1600- talets senare del. Bod med öppen spis har under gårdens senare del, innan flyttningen, använts som skomakareverkstad. Samtliga byggnader har torvtak.

Rottlegarden1           Rottlegarden           Rottlegarden 3           Rottlegarden 2

9. Klockstapel

Klocktornet pa Grannaberget

Klockstapel med huv, uppförd på platsen år 1923. I stapeln finns Brahe-Grennas stads rådhusklocka och urverk, skänkt av stadens grundare Per Brahe d.y. år 1675. Klockan hängde i det rådhus med klocktorn som stod på Gränna torg, även detta skänkt av greve Per. Byggnaden revs år 1800 och det enda som blev kvar var rådhusklockan med urverk. Klockstapelns huv är uppförd efter förebild av klockhuven på Brahe-Grennas gamla rådhus. På klockan är följande text ingjuten: På dess övre del: “Petrus Brahe comus in Wisingsborg anno 1675”. På dess nedre del: “Ifrå solens uppgång allt intil nedergången vare Herrans namph lovat. Ps 113”. Klockstapeln överlämnades som gåva av fabrikör A E Bolling och gelbgjutaremästare Viktor Fong och invigdes vid midsommarfesten år 1923. Med klockan inringdes julafton, nyårsafton, stadens privilegiedag 24 januari, valborgsmässoafton, midsommarafton samt alla festligheter som anordnades på platsen.

10. Salutkanoner

Gjutna av järn och troligen från 1700-talets första hälft. De användes bland annat vid Gränna hamn då man sköt salut för de första kanalbåtarna som anlöpte hamnen på våren. Salutkanonerna är stulna.

11. Dansbana

Uppbyggd bland annat för Gränna-polkan, en danstävling i polka som startade år 1973 och som går av stapeln varje år lördagen före midsommar.

12. Kaptensboställe

kaptensbostallet

Från Södra Jordstorp, Gränna socken, har tillhört Jönköpings regemente, Vista Kompani. Byggnaden överensstämmer med den av greve Erik Dahlberg gjorda normalritning för indelningsverket från år 1687 tillboställe för “Captainer och Ryttmästare”. Knuttimrad byggnad 18×6 meter och är en parstuga med utökad framkammare, bestående av tre rum, kök och förstuga med två öppna spisar samt köksspis med murad bakugn. Byggnaden är delvis möblerad i boendemiljö. Den södra salen har montrar med föremål av olika slag från Gränna. Ett rum är vävstuga. Hitflyttad år 1922 från Södra Jordstorp några kilometer söder om friluftsmuseet. Kaptensbostället har en gång bebotts av Kapten Mörner som tillfångatogs vid slaget vid Poltava 1709.

13. Kafé Hembygdsstugan

Uppförd på platsen år 1924 efter ritningar av konstnär Anton Nilsson, Gränna. Samlingssal och köksavdelning. Två verandor mot väster med en hänförande utsikt över Vätternlandskapet. Öppet sommartid.

14. Knektladugård

Knuttimrad byggnad från 1740-talet från Örserums Mellangårds soldattorp No 134 Wista Kompani, Jönköpings regemente. Hitflyttad år 1951. Halmtaket lades nytt hösten 1998.

15. Toaletter

16. Bysmedja

Knuttimrad under tegeltak. Troligen från 1800-talets senare del. Hitflyttad från Sestorp, Gränna socken år 1948. Tjänade som bysmedja och är inredd som sådan med smedugn, smidesverktyg m.m.

17. Minnessten

Av granit, uppsatt den 24 januari 1952 med anledning av Gränna stads 300-årsdag. Inhuggen text: “Till minne av Gränna stads grundläggning av Per Brahe d.y. 1652 – Gränna Hembygdsförening reste stenen 24 januari 1952”.

18. Oscarshöjd

Träpaviljong uppförd med anledning av konung Oscar II:s besök på platsen den 28 augusti 1895. Riven år 1959 och återuppförd av Grenna Hembygdsförenings medlemmar till 90-årsdagen av konung Oscar II:a besök den 28 augusti 1985.

 
EnglishSwedishRussia
0
    0
    Varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butik