Öppet idag:10:00 – 17:00

a

Historia och nutid

Bakgrund

Stiftelsen Grenna Museum med Andréemuseet bildades år 1977 av Grenna Hembygdsförening och Jönköpings kommun. Ända sedan 1912 hade Hembygdsföreningen drivit en offensiv verksamhet där föremåls- och husbestånd tillsammans med varierande former av aktiviteter bildade en rik helhet. Fram till stiftelsens tillkomst hade verksamheten till största del skötts på ideell väg. På 1970-talet blev det allt tydligare att det behövdes en heltidsanställd tjänsteman. Den förste anställde i stiftelsen blev Olof Fong – en nestor inom svensk hembygdsvård som under sin tid drev såväl museifrågorna som turistfrågorna framåt i bygden.

Dagens verksamhet

I maj 2002 flyttade Stiftelsen Grenna Museum in i nybyggda lokaler – Grenna Kulturgård. En kulturinstitution med museum på två våningsplan samt turistbyrå och ett kommundelsbibliotek integrerat med Grennaskolan riksinternats bibliotek. Vi finns på samma plats som före detta Andréemuseet, vars samling fortfarande finns hos oss men nu i betydligt större lokaler.

Med flytten följde också en ny logotyp och ett nytt namn: Grenna Museum markerar vår hemvist och ursprung, det vill säga lokalhistoria. Andréexpeditionen säger att vi fortfarande är ett Andréemuseum. Polarcenter, slutligen, signalerar en ny nisch. Med utgångspunkt från en världsberömd expedition och föremålssamling – S A Andrées polarexpedition – berättar vi också om andra expeditioner i såväl Arktis som Antarktis, samt hålla dig som besökare uppdaterad på aktuella forskningsområden i berörda regioner. Vi ska vara polarforskningens skyltfönster!

Dagens museum har i det närmaste tredubblat utställningsytorna. För närvarande pågår ett utvecklingsprojekt i vilket Polarcenter, inklusive Andréesamlingen, ska inrymmas på såväl entré- som bottenplan. Den lokalhistoriska utställningen återfinns idag i huvudsak i Franckska gården intill museet. I museets Galleri visas tillfälliga utställningar.

I Röttle by äger stiftelsen bland annat två kvarnar; Jerusalems kvarn, från 1200-talet, är en av landets äldsta icke-kyrkliga byggnader. I 1600-talskvarnen Rasmus håller vi fortfarande öppet och maler kravodlad råg och vete. Byggnaden uppfördes ursprungligen som borrbruk för musköttillverkning.

På Grännaberget, med en härlig utsikt över Vättern, finns vårt friluftsmuseum – hembygdsföreningens ursprung – med ett flertal kulturhistoriska byggnader och kafé. Friluftsmuseets stugor är öppna när kaféet är öppet, dvs maj till augusti.

0
    0
    Varukorg (Cart)
    Tomt (Empty)Tillbaka (Back)