Öppet idag:10:00 – 17:00

a

Polarområdena – Arktis och Antarktis

Polarområdena kan vara de mest ogästvänliga platser du kan befinna dig på, men samtidigt lockande. Vintertid kryper kylan ibland ned emot minus 90 grader och det bistra klimatet gör att inga större växter finns för att ge skydd åt vinden.

Arktis och Antarktis kan vara de mest ogästvänliga platser du kan befinna dig på, men samtidigt lockande. Vintertid kryper kylan ibland ned emot minus 90 grader, och det bistra klimatet gör att inga större växter finns för att ge skydd åt vinden. På Antarktis växter endast ett fåtal lavar under isen, vilket knappast är tillräckligt för att ge utrymme åt landlevande djur.

Det extrema klimatet har länge gjort det omöjligt för människan att ta sig till polarområdena, och det var först i slutet av 1800-talet som människan började göra sina försök att tränga längre in på de frusna vidderna.

Även om en expedition för hundra år sedan ofta innebar att du satte ditt liv på spel, innebär det inte att dagens forskare och äventyrare har det mycket lättare. Har du inte tillräckligt skydd mot kylan och säkerhetstänk kan du efter bara minuter få kroniska köldskador och glaciärsprickor, hundratals meter djupa, utgör ett ständigt hot.

Men trots klimatet har polartrakterna alltid fascinerat och utmanat människan. Polerna – förhållandevis rena från nedsmutsning och luftföroreningar – är utmärkta “laboratoriemiljöer” för att utläsa klimathistoria och jordklotets status. Det har sannolikt inte gått många förbi att tillståndet just nu klassas som “sjukt” med extremväder och stigande temperatur. IPCC:s rapporter sammanfattar tillstånd och åtgärdsplan.

Under perioden 1 mars 2007 – 1 mars 2009 inföll det fjärde internationella polaråret. Det innebar en omfattande forskning i polarområdena, om klimat och miljö. Polaråret omfattade också en mänsklig dimension – en interaktion med dem som bor i polarområdena – liksom en publik verksamhet för att nå ut till allmänheten. I skriften Polförskjutningar Internationella Polaråret 2007-2008 (utg av Vetenskapsrådet) kan du läsa om vad som hände under det senaste polaråret.

Polarforskningen är på intet sätt över för att polaråret har löpt ut. Se Polarforskningssekretariatet hemsida för information om aktuella expeditioner.

0
    0
    Varukorg (Cart)
    Tomt (Empty)Tillbaka (Back)