Öppet idag:10:00 – 17:00

a

Syfte och mål

Polarcenter i Gränna fyller en lucka bland dagens museer. Vårt syfte är att samla och åskådliggöra upptäcktsresande och forskning i Arktis och Antarktis. Vi gör det genom utställningar och programverksamhet.

Polarcenter i Gränna fyller en lucka bland dagens museer. När du går härifrån hoppas vi att du inte bara ska ha lärt dig något om S A Andrées polarexpedition, utan också något om polarområdena och svensk polarhistoria generellt.

Vårt syfte är att samla och åskådliggöra upptäcktsresande och forskning i Arktis och Antarktis. Vi gör det genom utställningar och programverksamhet.

Sedan 1944 finns föremålen från S A Andrées polarexpedition på Grenna Museum, och det är med utgångspunkt från den samlingen som vi formulerat vårt mål: att presentera och gestalta svensk polarhistoria. Men Polarcenters uppgift är inte bara att berätta historien utan också att upplysa om vad som sker vid våra poler idag och hur framtiden för polarområdena ser ut. Detta sker genom allmänna polarföreläsningar och “S A Andrées polardagar”. Genom ett nära samarbete med både forskare och andra institutioner, inte minst Polarforskningssekretariatet, håller vi oss uppdaterade.

Sedan Polarcenters tillblivelse 2002 har både utställningen och samlingarna vuxit för varje år. Vi har med stor tacksamhet mottagit både lån och gåvor från museer och privatpersoner. Till exempel bildmaterialet från Geofysik-året 1957–1958 (tredje polaråret) av expeditionens fotograf Sveneric Molander samt ett omfattande arkivmaterial kring uppförandet och driften av samma forskningsstation på Nordostlandet, Svalbard. I Polarcenter finns även samlingar från Antarktis. Bland annat ett stort antal föremål från den norsk-brittisk-svenska Antarktisexpeditionen 1949–1952. Därigenom knyter vi ihop våra förnämliga föremålssamlingar som representerar såväl Arktis som Antarktis. Vi har också ett stort bildmaterial efter Lars E Andersson och hans övervintring på Sydpolen 1965-66, den förste svensk att genomföra en sådan övervintring.

Polarcenter är en verksamhet inom Stiftelsen Grenna Museum. Med syfte att också vidga perspektivet och skapa samarbete med motsvarande institutioner. Grenna Museum har tagit initiativet till bildandet av nätverket Polar Museums Network.

0
    0
    Varukorg (Cart)
    Tomt (Empty)Tillbaka (Back)