Öppet idag:10:00 – 16:00

a

Sofia Svensson

nov 18, 2022

1854–1928

Sofia i Missionshemmet. Anna Sofia Svensson flyttar till Skärstad tillsammans med sin familj när hon är en liten flicka. Hon bor kvar på orten i resten av sitt liv och arbetar som vaktmästarinna i Norra Missionshuset i Skärstad i 37 år. Förutom vaktmästarinna är Sofia även föreståndare för söndagsskolan och syföreningen.

Under Sofias levnadstid är väckelsen stark i bygden. Sofia har en stark tro på Gud och upplever sig flera gånger bli botad efter bön och handpåläggning. Många predikanter som kommer till missionshuset besöker Sofia efter väckelsemötena. Detta med viss bävan, sägs det, eftersom Sofia alltid ser till att tala om för dem om deras förkunnelse varit i överensstämmelse med Guds ord eller inte. Sofia anses ha talets gåva och ett skarpt förstånd. Predikanter från andra platser söker upp Sofia för att få ta del av hennes erfarenheter och synpunkter.

Sofia Svensson. Bilden kommer ifrån Skärstads hembygdsförening.
Norra Missionshuset i Skärstad ca 1920. Bilden kommer ifrån Skärstads hembygdsförening.

Lyssna på texten:

Gå i Sofias fotspår:

0
    0
    Varukorg (Cart)
    Tomt (Empty)Tillbaka (Back)