Sliten karta från S A Andrées Polarexpedition.
18 juni–30 september: Med kartans hjälp
 
EnglishSwedishRussia