26 maj-24 juni: Lapptäcksteknik och quiltning till nytta och nöje
23 juni-14 aug: Malning i Rasmus kvarn
28 juni-2 aug: Öppet vagnmagasin
 
EnglishSwedishRussia