Franckska gården: Gränna på 40-talet
 
EnglishSwedishRussia