Landad ballong. Örnen från Andréexpeditionen.
16–18 oktober: S A Andrées Polardagar
 
EnglishSwedishRussia