Låttexter av Elvis Presley, Fats Domino, Pat Boone och Johnny Cash.
13 juni–12 juli: American Legends – Hall of Fame
21 juni–11 augusti: Malning i Rasmus kvarn
Sliten karta från S A Andrées Polarexpedition.
18 juni–30 september: Med kartans hjälp
Stålfarfar cyklar genom Gränna
Franckska gården: 50-talet i Gränna
 
EnglishSwedishRussia